Comunitat Aut.

Comunitat Aut. Entrenadors %
Catalunya 32 25,4
Madrid 17 13,49
Castilla León 13 10,32
Andalucia 12 9,52
Euskadi 12 9,52
Aragón 9 7,14
Galicia 9 7,14
Canarias 6 4,76
Valencia 4 3,17
Cantabria 4 3,17
Castilla La Mancha 3 2,38
Extremadura 2 1,59
Asturias 2 1,59
Melilla 1 0,79