Comunitat Aut.

Comunitat Aut. Entrenadors %
Catalunya 29 24,17
Madrid 17 14,17
Castilla León 13 10,83
Andalucia 12 10
Euskadi 12 10
Aragón 8 6,67
Galicia 8 6,67
Canarias 5 4,17
Valencia 4 3,33
Cantabria 4 3,33
Castilla La Mancha 3 2,5
Extremadura 2 1,67
Asturias 2 1,67
Melilla 1 0,83